Material

 

Skrift om 3R-metoden


Här laddar du hem en 43-sidig skrift om drygt 10 års erfarenheter av arbete med 3R-metoden. Skriften bygger på tidigare publikationer om 3R-metoden utgivna av Svenska Kommunförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting. Den innehåller en mängd goda och ett par mindre goda exempel på konkreta 3R-projekt. Skriften kan läsas som en manual för hur 3R-metoden kan användas i praktiskt jämställdhetsarbete.


Synpunkter på innehållet mottages tacksamt.Workshop om horizontal themes

Istanbul 2012-11-07. Workshop on How to Mainstream Horizontal Themes into Project Implementation. Här laddar du hem presentationen: Istanbul_horiz_persp_121107.pdf.